Hvordan bliver man praktiserende læge?

Som praktiserende læge har man mange forskellige opgaver og arbejder i et mindre geografisk område. Da alle borgere er tilknyttet en bestemt lægepraksis, får man ofte et godt forhold til sine patienter. 

Arbejdet som praktiserende læge består blandt andet i at undersøge patienten, stille en diagnose og give en behandling. Det er vigtigt at man kan forstå patienten og lytter til problemet og situationen, så man kan rådgive på bedste vis. Arbejdet kan også bestå i at give vacciner og henvisninger til speciallæger, hvis der er behov. 

Uddannelse som praktiserende læge

For at blive praktiserende læge skal man først have taget en gymnasial uddannelse og have et karaktergennemsnit på omkring 11 (kan dog varierer på de enkelte universiteter). Derudover er der en række adgangskrav i forhold til fag, der skal være gennemført på forskellige niveauer. 

Efter gymnasiet tager man en bachelor i medicin på 3 år, efterfulgt af en kandidat i medicin, som også varer 3 år. 

Vil man gerne arbejde som læge, skal man efterfølgende aflægge lægeløfte og gennemføre en 1-årig klinisk basisuddannelse. Derefter uddanner man sig som speciallæge i almen medicin. 

Fremtidsmuligheder som praktiserende læge

Mange af dem som bliver speciallæger i almen medicin, arbejder som praktiserende læge i deres egen praksis. Nogle steder er man også flere læger ansatte i samme lægehus. Vil du gerne have din egen lægepraksis, kan man købe udstyr hertil hos Abbott. Det er også muligt at arbejde på hospitaler, sygehuse, i medicinalindustrien, i forsvaret mm. 

Det er muligt at komme til at undervise på medicinstudiet og man kan også videreuddanne sig som perfusionist.