Få styr på din webshops lager

At drive en virksomhed kan både være spændende og kaotisk på samme tid. Derfor er det vigtigt at gøre det så nemt for dig selv som muligt. Det kan du blandt andet gøre ved at have styr på din webshops lager. Her finder du flere gode råd, som du kan følge, når du skal organisere dit lager. 

Find det rette lagerinventar

Først og fremmest er det vigtigt, at du har det rette lagerinventar på lageret. Her er der især tale om reoler. Du bør have reoler, som du kan placere alle dine produkter på, så de er nemme at finde og holde styr på. Der findes mange forskellige lagerreoler, så du kan vælge den rette for dit lager. Det kan eksempelvis være en pallereol.

Sæt labels på alle opbevaringskasser

Hvis du skal opbevare varer eller produkter i opbevaringskasser, betyder det, at de bliver sværere at identificere ved første øjekast. Derfor er det en god idé at lave et mærkningssystem, så du hurtigt kan se, hvilke produkter der er i kasserne.

Ryd op på dit lager

Før du går i gang med at organisere dit lager, skal du først rydde det grundigt op. Efterfølgende bør du blive ved med at holde lageret ryddeligt, da det uden tvivl vil gøre arbejdsgangen lettere og mere effektiv.

Installer kvalitetsbelysning

Når det kommer til dit lager, bør du investere i kvalitetsbelysning. Det er ikke rart for nogen at være på lageret, hvis lyset ikke oplyser rummet godt nok. Alle skal gerne kunne se, hvad de foretager sig.